Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Lĩnh vực: Y tế, Y dược
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Y tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định;  nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả), đồng thời cập nhật vào sổ tiếp nhận hồ sơ để theo dõi, đôn đốc cơ quan có chức năng xử lý, giải quyết đảm bảo thời gian theo phiếu hẹn.

Bước 2: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm tổng hợp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng giải quyết.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận xử lý, giải quyết hồ sơ phải kiểm tra lại hồ sơ trước khi tiếp nhận, nếu phát hiện hồ sơ chưa đảm bảo thì lập phiếu hướng dẫn và trả ngay lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông tin lại cho tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp sau khi tiếp nhận mới phát hiện hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định thì lập phiếu hướng dẫn và giao lại cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông tin lại cho tổ chức công dân bổ sung, hoàn chỉnh nhưng không quá 1/3 thời gian giải quyết theo quy định.

        - Khi hồ sơ đã đảm bảo, Phòng Y tế ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

         + Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định, thì lập Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở

         + Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở chưa đủ điều kiện ATTP và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện ATTP của Đoàn thẩm định lần trước. Việc thẩm định thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư 47/2016/TT-BYT.

          + Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở không đủ điều kiện ATTP theo quy định, thì căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện ATTP thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý ATTP tại địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Bước 4: Trình hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Y tế

Cán bộ xử lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, và giấy chứng nhận. Sau khi ký vào giấy chứng nhận phải chuyển hồ sơ về cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện bước 5.

Bước 5: Chuyển trả hồ sơ cho tổ chức, công dân

Cán bộ xử lý hồ sơ chuyển trả hồ sơ đã được lãnh đạo phòng phê duyệt cho bộ phận TN&TKQ để trả cho tổ chức, công dân và thu phí, lệ phí (nếu có).

*/ Thời gian giải quyết hồ sơ công việc là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (theo mẫu 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế)
2/ Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở bao gồm:
3/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).
4/ + Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống.
5/ + Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cơ sở.
6/ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).
7/ + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở.
8/ Danh sách và kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).
9/ Danh sách và kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế. (Bản sao có chứng thực).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Y tế 13
3 Phòng Y tế Bộ phận TN&TKQ 1