Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và)
Lĩnh vực: Y tế, Y dược
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Y tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu 04 được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế) (Bản chính).

         2. Giấy chứng nhận đang còn thời hạn đối với trường hợp có sự thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin (Bản gốc).  

         3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (Bản sao chứng thực).

         4. Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

         - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu 04 được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế) (Bản chính).
2/ Giấy chứng nhận đang còn thời hạn đối với trường hợp có sự thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin (Bả
3/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (Bản sao có chứng thực).
4/ Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Y tế 5
3 Phòng Y tế Bộ phận TN&TKQ 1
4 Phòng Y tế Bộ phận TN&TKQ 1