Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác định lại dân tộc
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Tờ khai theo mẫu quy định (người từ đủ 15 tuối trở lên phải có sự đồng ý của người đó)

- Bản chính Giấy khai sinh.

- Giấy khai sinh của cha mẹ (nếu không có thì thay thế bằng Sổ hộ khẩu và CMND)
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định (người từ đủ 15 tuối trở lên phải có sự đồng ý của người đó) [To khai thay doi GKS.doc]
2/ Bản chính Giấy khai sinh
3/ Giấy khai sinh của cha mẹ (nếu không có thì thay thế bằng Sổ hộ khẩu và CMND)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xác định lại dân tộc như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5