Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Điều chỉnh hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã, không có sổ gốc tại xã, phường)
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Bản chính Giấy khai sinh.

- Bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã được thay đổi.

- Bản chính giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định [To khai thay doi GKS.doc]
2/ Bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã được thay đổi
3/ Bản chính giấy tờ hộ tịch cần điều chỉnh
4/ Bản chính Giấy khai sinh
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Điều chỉnh hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã, không có sổ gốc tại xã, phường) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5