Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đã có mã số thuế
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 07 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính-Kế hoạch 02 ngày. Chi Cục thuế: 03 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 02 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở chính [Mẫu TB thay doi KD HTXTB-2.doc]
2/ Quyết định của Ban Quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăn
3/ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đã có mã số thuế như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 2
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 3
4 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1