Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 22
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 22 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 9 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ Chi Cục thuế: 05 ngày
+ UBND: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai lệ phí trước bạ [To khai 01-LPTB nha dat.doc]
2/ Tờ khai tiền sử dụng đất [To khai 01-TSDD.doc]
3/ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
4/ Giấy Chứng nhận đã cấp
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 9
4 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 5
6 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1